» VINH NGUYỄN Thống kê dịch COVID-19

Tổng số toàn cầu
Cập nhật lần cuối vào:
Nhiễm

Tử vong

Đã phục hồi

Hoạt động

Nhiễm mới

Mới tử vong

Nguy kịch

Các nước bị ảnh hưởng

Tổng số trong Việt Nam
Cập nhật lần cuối vào:
Nhiễm

Tử vong

Đã phục hồi

Hoạt động

Nhiễm mới

Mới tử vong

Nguy kịch

Số ca trên mỗi triệu dân

 

THỐNG KÊ TOÀN BỘ CÁC NƯỚC

Sắp xếp theo số xác nhận.

Quốc gia hoặc khu vựcNhiễmTử vongĐã phục hồi
Send this to a friend