Nguyễn Đức Vinh

Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh

Tiên phong

Bản lĩnh

Đoàn kết

Sáng tạo

Phát triển...

Nguyễn Đức Vinh

Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh

Tiên phong

Bản lĩnh

Đoàn kết

Sáng tạo

Phát triển...

Tự bạch...

Mùa tháng tư…

Mùa tháng tư…

Mùa “thu non”…

Em ơi, bây giờ mùa gì thế
Đã sang hạ chưa, chẳng tới thu
Mà lá cây hát mãi khúc phiêu du
Quẩn quanh nhau, rụng giữa tháng ngày mơ cũ
Đường phố say… anh cũng say…
Lạc mất lối về nơi chốn ấy
Lá xanh bay xào xạc khắp phố gầy
Ngơ ngẩn ngóng tìm chút gió heo may…

Tháng Tư Về – Hồng Nhung